Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vay tiền Chính phủ đi học: SV ngại thủ tục

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Niềm vui, và nhiều lo lắng đặt ra từ chuyện được vay tiền ưu đãi để học ĐH: thủ tục rườm rà, địa phương và nhà trường lơ đãng, ý thức tiêu tiền và trả nợ kém của SV. Chúng tôi đã ghi nhận những tâm trạng của SV trước chính sách mới này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/144771