(CafeF) - Đây là thỏa thuận hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) - Chi nhánh Sài Gòn và Ngân hàng HSBC.