(Vietstock) – Hai công ty thành viên của Vinaconex là Vinaconex 3 và Vinaconex 5 vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 tích cực hơn 6 tháng đầu năm. Trong đó, Vinaconex 3 hoàn thành hơn 81% kế hoạch năm còn Vinaconex 5 chưa đạt 50% mục tiêu lợi nhuận đặt ra.

Theo đó, CTCP Xây dựng số 3 - Vinaconex 3 (HNX: VC3) công bố lợi nhuận sau thuế đạt 8.5 tỷ đồng, nâng mức lũy kế 9 tháng lên 23.29 tỷ đồng, đạt 81.7% kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 242.59 tỷ đồng, trong đó quý 3 đạt 76.2 tỷ đồng. Hiện doanh thu của công ty mới chỉ hoàn thành 72.41% kế hoạch năm 2009 (335 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 9, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu VC3 là 2,941 đồng. VC3 dự kiến trả cổ tức năm 2009 là 18%. Kết thúc quý 3, CTCP Xây dựng số 5 - Vinaconex 5 (HNX: VC5) công bố với doanh thu 9 tháng đạt 355.23 tỷ đồng và lợi nhuận 7.98 tỷ đồng. Riêng trong quý 3, doanh thu của VC5 đạt 129.5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.48 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay VC5 mới hoàn thành được nửa kế hoạch đặt ra khi chỉ đạt 48.36% cả năm (16.5 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu VC5 cuối tháng 9 đang là 1,596 đồng.