(Vietstock) – Tính đến cuối tháng 9 năm 2009, CTCP Vinaconex 6 (HNX: VC6) đạt lợi nhuận sau thuế 10.28 tỷ đồng, trong đó quý 3 đạt 3.06 tỷ đồng. Theo Báo cáo tài chính của VC6 vừa công bố, cổ tức trên mỗi cổ phiếu hiện đạt 1,500 đồng.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đạt 204.33 tỷ đồng và quý 3 chiếm 65.7 tỷ đồng. Như vậy, hiện công ty đã hoàn thành 57.72% kế hoạch doanh thu của năm. Được biết, chỉ tiêu năm 2009 của VC6 đề ra doanh thu đạt 345 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.21 tỷ đồng. Theo công bố trước đây của công ty, giá trị sản lượng trong tháng 9 đạt 27.93 tỷ đồng, nâng mức lũy kế 9 tháng đầu năm 2009 lên 330.17 tỷ đồng, bằng 78.34% kế hoạch năm 2009 (421.44 tỷ đồng). VC6 đã chốt danh sách vào đầu tháng 10 qua và đang lên kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành bổ sung 1 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. * VC6: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009