(Vietstock) – CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) và CTCP Xây dựng số 11 (HNX: V11) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009. Hai thành viên này của họ Vinaconex với báo cáo kết quả quý 3 không nhiều đột biến và còn xa với mục tiêu cả năm.

Trong quý 3 vừa qua, CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) có doanh thu đạt 60 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt 214.53 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.9 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng đạt 8.7 tỷ đồng. Lãi trên mỗi cổ phiếu của VC7 đang là 1,794 đồng. Như vậy, kết quả kinh doanh trong quý 3 giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm đạt doanh thu 154.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.7 tỷ đồng. Chặng đường hoàn thành mục tiêu cả năm của VC7 còn khá dài. Được biết, công ty đặt chỉ tiêu năm 2009 với doanh thu đạt 360 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 13.68 tỷ đồng. CTCP Xây dựng số 11 (HNX: V11) cũng vừa công bố doanh thu quý 3 đạt 54.1 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 9 tháng lên 190.83 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đến cuối tháng 9 là 5.5 tỷ đồng, trong đó quý 3 đạt 1.52 tỷ đồng. Hiện V11 mới chỉ hoàn thành được 42.04% kế hoạch cả năm (450 tỷ đồng) và lợi nhuận là 54.45% (10.1tỷ đồng). EPS của V11 đến cuối tháng 9 là 1,101 đồng. * V11: Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất quý III năm 2009 * VC7: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009