VC9 đã đăng ký chào bán toàn bộ 1.275.000 cổ phần tại Vinaconex 9.1 với giá không thấp hơn 3.675 đồng/CP.

CTCP Xây dựng số 9 (mã VC9 - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư chuyển nhượng cổ phần Công ty CP XD số 9.1 (Vinaconex 9.1).

Theo đó, VC9 đã đăng ký chào bán toàn bộ 1.275.000 cổ phần tại Vinaconex 9.1 với giá không thấp hơn 3.675 đồng/CP.

Điều kiện ràng buộc là một hoặc một nhóm các nhà đầu tư phải cùng nhau mua hết toàn bộ lượng cổ phần chào bán trên; không tiếp tục sử dụng thương hiệu Vinaconex. Ngoài ra, ưu tiên bán cho CBCNV Vinaconex 9.1 nếu mức giá chào mua ngang bằng với các nhà đầu tư khác.

Danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng gồm có ông Lê Văn Hải, ông Nguyễn Trọng Dũng và ông Nguyễn Văn Sơn. Mỗi cá nhân nói trên nhận chuyển nhượng 425.000 cổ phần của Vinaconex 9.1.

Được biết, ba nhà đầu tư nói trên không có quan hệ với nhau.

Bình An