Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

VCCI: Hướng về cơ sở, gắn với doanh nghiệp, vươn ra quốc tế

Gốc

ND - "Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năng động, sáng tạo, liên kết doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững", là nội dung bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhân dịp Đại hội lần thứ V của VCCI. VCCI cũng vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130554&sub=128&top=38