VCCI triển khai chương trình "Tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp 2008"

Đầu tháng 4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố chương trình "Tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp 2008", nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với môi trường hội nhập năng động như hiện nay dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB).

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19661