Theo BCTC quý 4/2015 của CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF), doanh thu của công ty đạt 1,263 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, theo đó lãi ròng cũng tăng 40%, đạt hơn 204 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí tăng mạnh, lãi ròng cả năm 2015 chỉ đạt hơn 295 tỷ đồng, giảm hơn 26% cùng kỳ.

Cụ thể, hết quý 4, doanh thu của công ty đạt 1,263 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2014. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng gần 20% đạt hơn 445 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tăng hơn 14% so với quý 4/2014 đạt hơn 12.7 tỷ đồng, đồng thời chi phí cũng tăng nhẹ hơn 3% lên mức 5.9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 33% lên 206 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý được cắt giảm 63% còn 23.4 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, doanh thu từ hoạt động tài chính và kinh doanh tăng, kết hợp với cắt giảm chi phí doanh nghiệp, VCF đạt lãi ròng 204 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết cả năm 2015, tổng doanh thu của công ty đạt gần 3,000 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa đến 1% so với kết quả 2014 và chỉ tương đương với 78% kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, do giá vốn hàng bán cùng chi phi tài chính tăng mạnh khiến lãi sau thuế cả năm của VCF đi xuống hơn 26% cùng kỳ, chỉ còn 295.4 tỷ đồng, hoàn thành hơn 56% chỉ tiêu đề ra.

VCF: Lai rong 2015 giam 26% cung ky - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
20160201_20160201 - VCF - BCTC Q4 nam 2015.pdf