(NDH) Ba nhà đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản An Phát, Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hùng Phương đã nhận chuyển nhượng 4,08 triệu cổ phiếu VC3.

Căn cứ công văn số 2042/UBCK-PTTT ngày 27/04/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu từ nhà đầu tư Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG - HNX) sang 03 nhà đầu tư.

Theo đó, VCG đã chuyển quyền sở hữu 4,08 triệu cổ phiếu VC3 sang cho Công ty cổ phần Bất động sản An Phát và hai cá nhân là Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hùng Phương.

Ngày hiệu lực chuyển quyền là 24/07/2015.

Trước đó, VCG đã đăng ký bán toàn bộ 4,08 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 51,43% vốn của VC3. Giao dịch thực hiện theo chủ trương thoái vốn tại một số công ty thành viên của Tổng công ty. Phương thức giao dịch ngoài hệ thống, dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 18/8/2015.

Bình Minh