VCG đã chuyển quyền sở hữu hơn 4 triệu cp VC3

Gốc
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hơn 4 triệu cp VC3 từ nhà đầu tư Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) sang 03 nhà đầu tư.

Cụ thể, VCG đã chuyển quyền sở hữu 4.08 triệu cổ phiếu VC3 sang cho CTCP Bất động sản An Phát và hai cá nhân là Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hùng Phương.

Ngày hiệu lực chuyển quyền là 24/07/2015.

Trước đó, VCG đã đăng ký bán toàn bộ 4.08 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 51.43% vốn của VC3. Phương thức giao dịch ngoài hệ thống, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ 22/7 - 18/8/2015.

Minh Tuấn

Tin nóng

Tin mới