Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo văn bản số 01575/2010/CV-TCKH ngày 26/05/2010 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ (file đính kèm). Tài liệu đính kèm: VCG: Kết quả đợt phát hành trái phiếu DN theo hình thức riêng lẻ