VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Gốc
Sau khi phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu lần một, Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục lên phương án huy động thêm khối lượng trái phiếu tương tự để sử dụng vào hoạt động tự doanh và cho vay margin.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã giao dịch VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng vừa công bố nghị quyết HĐQT công ty về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2019 với giá trị 500 tỷ đồng.

Theo nghị quyết này, VCSC dự kiến phát hành riêng lẻ 500 tỷ trái phiếu cho 100 nhà đầu tư, không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số lượng trái phiếu được phát hành là 50.000 trái phiếu, tất cả là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi. Giá phát hành bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Bà Nguyễn Thanh Phượng

Cũng theo nghị quyết, lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc vào tình hình hoạt động của VCSC và quyết định của Ban Tổng Giám đốc, nhưng tối đa bằng lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%/năm.

Dự kiến, VCSC sẽ phát hành thành 2 đợt. Đợt 1: Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 8-9/2019, đợt 2 phát hành 300 tỷ vào tháng 11/2019 - tháng 1/2020.

Mục đích đợt phát hành trái phiếu của Chứng khoán Bản Việt nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm.

Báo cáo kết quả kinh doanh của VCSC cho thấy doanh thu giảm sút. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, VCSC cũng đã huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan lần lượt chi 350 tỷ đồng và 37 tỷ đồng mua trái phiếu của công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch HĐQT.

Vừa qua, VCSC đã công bố báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu của công ty là 773 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (1.028 tỷ đồng). Lãi sau thuế cũng chỉ đạt 342 tỷ đồng so với 531 tỷ của cùng kỳ năm 2018.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chỉ đạt 47% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận ròng.

Hoàng Nam