Đến nay, VDB đã huy động được 30.462 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 25/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2, 3, 5 và 10 năm.

Kết quả, huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2013). Trái phiếu kỳ hạn 3 năm, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,60%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu. Số lượng thành viên tham gia dự thầu ít. Kỳ hạn ngắn - vẫn là mối quan tâm của các thành viên dự thầu. Xu hướng lãi suất đặt thầu ngày càng giảm dần.

Đến nay, VDB đã huy động được 30.462 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nguồn Thời báo Ngân hàng