(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, bà Doãn Thị Thu Hương, thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL), đăng ký bán toàn bộ 2.950 quyền mua trong tổng số 3.750 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của VDL. Thời gian đăng ký thực hiện là từ ngày 29/10 đến ngày 25/11.

Được biết, hiện bà Hương đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu VDL. Cũng trong thời gian trên, bà Doãn Thị Mỹ Dung, người nhà của bà Thu Hương cũng được đăng ký bán 3.750 quyền mua cổ phiếu VDL. Đây cũng là số lượng quyền mua cổ phiếu VDL mà bà Mỹ Dung được phân bổ. Hiện bà Dung cũng đang nắm giữ 5.000 cổ phiếu VDL. Trước đó, bà Bùi Thị Bổ, thành viên Ban kiểm soát Công ty cũng đăng ký bán 2.550 quyền mua trong tổng số 3.750 quyền mua được phân bổ. Còn bà Phan Thị Cúc Hương, Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 1.200 quyền trong 2.250 quyền mua được phân bổ. Được biết, Công ty đã chốt danh sách cổ đông ngày 8/10 để phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:3, giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian giao dịch quyền mua là từ ngày 29/10 đến ngày 25/11.