VDN: Ông Lâm Quang Thái lướt sóng 200,000 cp

Gốc
Ông Lâm Quang Thái - cổ đông lớn CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) đăng ký mua 100,000 cp và bán cùng lượng.

­ Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Quang Thái

­ Mã chứng khoán: VDN

­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 242,800 CP (tỷ lệ 12.14%)

­ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP

­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP

­ Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

­ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

­ Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/11/2011

­ Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/01/2012

Tin nóng

Tin mới