Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện (HĐTN) của thanh niên. Theo đó, HĐTN của thanh niên thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục đích nhân đạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của địa phương nơi diễn ra HĐTN.

Trong quá trình tham gia HĐTN, thanh niên được hưởng các chính sách như: được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng HĐTN; được hưởng tiền bồi dưỡng; được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân (nếu có) bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ HĐTN...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

Tin nóng

Tin mới