Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về đâu, những công dân đường phố?

Gốc

Từ đi xin ăn vì không còn con đường nào khác để tồn tại, ăn mày nghiễm nhiên trở thành "nghề" kiếm sống truyền từ đời này sang đời khác. Cùng với những mối tình đường phố, các tiểu cái bang kiểu gia đình với những thế hệ công dân đường phố cũng hình thành.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/95847.cand