Thường không được coi là đồ cao cấp, tuy vậy đồ gia dụng melamine cũng có những vẻ độc đáo rất hấp dẫn...