Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển

Gốc
Nhiếp ảnh gia Colin Marshall dành 15 năm ghi lại vẻ đẹp những sinh vật bí ẩn sống dưới đáy biển ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Hà Vũ

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 1

Một con tôm bọ ngựa sặc sỡ đang ẩn mình trong hang. Sinh vật bí ẩn của đại dương có màu sắc cơ thể vô cùng sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 2

Sên biển nổi bật như một bông hoa dưới biển tại khu lặn Air Bajo ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 3

Tắc kè biển khoe đôi cánh sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 4

Hai con mực màu sắc nổi bật dưới ánh sáng ban đêm.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 5

Ốc tiền ngụy trang hòa lẫn với màu san hô xung quanh nó.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 6

Một cặp tôm hề có bộ cánh màu sắc ấn tượng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 7

Một con sên biển ẩn mình dưới đáy biển ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 8

Con cua biển hóa trang cho mình bằng đám cỏ chân ngỗng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 9

Loài sên biển Annes nổi bật với màu sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 10

Loài tôm gõ mõ cực hiếm ở ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 11

Nhiếp ảnh gia Colin Marshall dành 15 năm ghi lại những hình ảnh về những sinh vật như thế này tại khu lặn Air Bajo ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 12

Cặp tôm Coleman bơi trên một con nhím biển.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 13

Loài tôm hài cốt kỳ dị.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 14

Chân dung một con sán dẹp bơi ở ngoài khơi Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 15

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Colin Marshall.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 16

Một con tôm bọ ngựa sặc sỡ đang ẩn mình trong hang. Sinh vật bí ẩn của đại dương có màu sắc cơ thể vô cùng sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 17

Sên biển nổi bật như một bông hoa dưới biển tại khu lặn Air Bajo ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 18

Tắc kè biển khoe đôi cánh sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 19

Hai con mực màu sắc nổi bật dưới ánh sáng ban đêm.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 20

Ốc tiền ngụy trang hòa lẫn với màu san hô xung quanh nó.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 21

Một cặp tôm hề có bộ cánh màu sắc ấn tượng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 22

Một con sên biển ẩn mình dưới đáy biển ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 23

Con cua biển hóa trang cho mình bằng đám cỏ chân ngỗng.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 24

Loài sên biển Annes nổi bật với màu sặc sỡ.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 25

Loài tôm gõ mõ cực hiếm ở ngoài khơi bờ biển Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 26

Nhiếp ảnh gia Colin Marshall dành 15 năm ghi lại những hình ảnh về những sinh vật như thế này tại khu lặn Air Bajo ở ngoài khơi Sulawesi, Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 27

Cặp tôm Coleman bơi trên một con nhím biển.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 28

Loài tôm hài cốt kỳ dị.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 29

Chân dung một con sán dẹp bơi ở ngoài khơi Indonesia.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ của sinh vật bí ẩn dưới đáy biển - Ảnh 30

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Colin Marshall.

Tin nóng

Tin mới