Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về đích sớm, ai cũng có lợi

Báo Người Lao Động
Gốc

Ở các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch năm 2007 trước thời hạn đều thể hiện rõ vai trò của Công đoàn cơ sở - tạo chất men khuyến khích CB-CNV thi đua...

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/208532.asp