"Vẽ" đô thị đại học

Hanoinet - Với quy mô hiện nay là 623,7 ha, gồm 5 trường, 1 viện, 1 khoa trực thuộc, 1 số trung tâm nghiên cứu, ĐHQG sẽ tiến hành thử nghiệm mô hình ĐTĐH trên cơ sở nâng cấp, chỉnh trang và tổ chức lại không gian.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=130271