Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về Krông Pa chơi hội

ND- Lễ hội cơm mới của người Gia Rai ở Krông Pa (Gia Lai) rất rộn ràng. Lễ hội bắt đầu từ việc rang lúa.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110008&sub=66&top=39