Có một khu chợ rất đặc biệt ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nơi người mua và bán phải sử dụng đến đèn pin- chợ cau Quảng Thanh.