Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết cho biết, Chính phủ nước này vừa thông qua khoản đầu tư 100 triệu bô-li-va (46,5 triệu USD) cho dự án hợp tác với Việt Nam sản xuất lúa kết hợp với nuôi cá tại quốc gia Nam Mỹ này...