Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 nhằm quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110990&sub=68&top=40