Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Gốc

ND - Bộ trưởng Tài chính vừa ra Quyết định số 10/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Quỹ thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải các chi phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116286&sub=68&top=40