Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế

Báo Nhân Dân
Gốc

Ngày 24-1, liên Bộ Y tế - Nội vụ đã ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117847&sub=68&top=40