Đại tá Hồ Hà, nguyên vệ sĩ tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Võ Văn Kiệt khoảng 20 năm trước, đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện thú vị về lần vi hành của cố Thủ tướng.

Theo Quốc Phong/Thanh Niên

Tân Bí thư Hà Nội ý thức nhiệm vụ nặng nề
Hình ảnh cao gầy, phong độ của ông Bá Thanh thời trẻ
Bánh chưng, đào bích bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lời dặn của Đại tướng Lê Đức Anh
Đại hội 12, mấy điều nghĩ ngợi
Loại khỏi danh sách ứng cử người cơ hội chính trị