Vệ sĩ… lậu

Gốc
Cũng mặc đồng phục, cũng mang "quân hàm" nào sao nào gạch, cũng đội mũ giống như mũ kêpi của lực lượng vũ trang nhưng người bảo vệ - vệ sĩ ấy chẳng thuộc một công ty bảo vệ nào. Thế cho nên, khi xảy ra sự cố như nơi thuê bảo vệ bị mất trộm, bảo vệ vô cớ đánh người… thì người thuê bảo vệ hoặc bản thân người bảo vệ đành phải chịu vì kẻ đứng sau lưng đã cao chạy xa bay. Người ta gọi những bảo vệ này là “vệ sĩ…  lậu”!

Tin nóng

Tin mới