Lúc đầu, người họa sĩ có nhiều hình vẽ nhạy cảm nhưng kết thúc bức tranh lại là một hình ảnh bình thường.