Mỗi lần đi đến dốc cầu Mới nằm trên QL53 (đoạn thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) tôi cứ nhớ đến bao nhiêu là chuyện gắn với địa danh Tân An Luông. Thật có nhiều câu chuyện diệu kỳ được viết nên từ vùng đất anh hùng này.