(SGGPO).- Ngày 17-11, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn tiếp tục bán vé tàu tết qua hệ thống website vetau.com.vn cho các hành khách đi từ TPHCM về các ga từ Đông Hà (Quảng Trị) đến Hà Nội. Ngày 17-11 đã có hơn 2/3 lượng vé của đợt 1 được bán ra, trong tổng số 45.000 vé.

Hôm nay (17-11), Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn tiếp tục đưa hơn 3.000 vé tàu lên mạng. Trong khi đó, ngành đường sắt cũng đồng thời bán vé tàu trực tiếp tại ga Sài Gòn cho các hành khách đi trước ngày 13-1-2012 (tức 20 tháng chạp).

Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn cho biết, hành khách có vé đi các mã số tàu chẵn (chiều đi từ Sài Gòn) kể từ ngày 8-1-2012 (riêng đối với SNT2 từ ngày 4-1-2012) đến hết ngày 21-1-2012, khi trả vé tai các đại lý nằm trong tỉnh, TP có ga bán vé sẽ không nhận trả vé của hành khách trong các ngày đã quy định. Các đại lý bán vé nằm trong tỉnh, TP không có ga bán vé mới trả vé cho hành khách.

Khi trả vé hành khách lưu ý phải trả trước 24 giờ tàu chạy (tính theo giờ tại ga lên tàu). Các đại lý bán vé thuộc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn là các đại lý bán vé trực thuộc các ga từ Sài Gòn đến Đà Nẵng.

Quốc Hùng