Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vé tàu Tết Nhâm Thìn tăng đến 39%

Gốc

- Ga sài Gòn vừa thông báo về giá vé tàu Tết Nhâm Thìn năm nay. Trong đó, sẽ tăng từ 10%- 39% với đối với giá vé trong thời gian cao điểm và giảm đến 79% với một số chặng vắng khách thời gian trước và sau Tết.

Nguồn TT&CS: http://bee.net.vn/channel/1987/201111/Ve-tau-Tet-Nham-Thin-tang-den-39-1816193/