Về thăm lại Bà mẹ Gio Linh

Gốc
Đối với tôi, cái tin Phạm Duy trở về nước sống là một tin đầy xúc động. Hồi gặp anh vội vã ở Paris (Pháp), tôi đã được nghe anh tiết lộ về cái khả năng "hứng bất tử" này, và không quan tâm mấy vì nó hoàn toàn viển vông. Nhưng bây giờ, anh đã lặng lẽ làm việc với các "cửa ải thủ tục" để được phép trở về nước.

Nguồn Tiền Phong http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/2/9/225517.tno