Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về thông tin “giãn tiến độ” làm phim Thái Tổ Lý Công Uẩn: “Chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức”

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Sau khi có thông tin về việc “giãn tiến độ” làm phim Thái Tổ Lý Công Uẩn vì những lý do liên quan đến thời gian và chất lượng phim, đã có nhiều ý kiến về việc sẽ dừng làm phim. PV Hànôịmới đã trao đổi với những người làm nghề về vấn đề này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/174309