Vệ tinh Hằng Nga 1 đi vào quỹ đạo làm việc

Gốc
Sau khi đi vào quỹ đạo làm việc, Hằng Nga 1 sẽ vận hành thử trên quỹ đạo một thời gian, sau đó sẽ bắt đầu các hoạt động thám hiểm xung quanh mặt trăng

Tin nóng

Tin mới