Về tình hình eo biển Đài Loan gần đây

Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và các tổ chức thành viên, hội viên của Hội rất quan tâm theo dõi và lo ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây ở eo biển Đài Loan, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc” của Chính phủ Việt Nam, ủng hộ quan hệ hai bờ phát triển hòa bình.

Chúng tôi cho rằng, việc củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh khu vực và thế giới hiện nay, phù hợp nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam, nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, không có các hành động gây căng thẳng eo biển ở Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Trung – Việt và các đối tác khác ở Trung Quốc, tăng cường và thúc đẩy tình hữu nghị, cùng nhau đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực vì hạnh phúc của nhân dân./.

Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

vufo.org.vn

Theo http://vufo.org.vn/

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ve-tinh-hinh-eo-bien-dai-loan-gan-day-174477.html