Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về việc bố trí, bổ sung trụ sở làm việc của các Bộ mới thành lập

Gốc

Ngày 27/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND Thành phố Hà Nội để được giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ hiện chưa có trụ sở làm việc hoặc đang phải thuê trụ sở làm việc theo quy định hiện hành của pháp luật về công sở và đầu tư xây dựng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/145783