Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA của Bộ Xây dựng

Gốc

NDĐT - Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (bao gồm viện trợ không hoàn lại và vốn cho vay ưu đãi của các Nhà tài trợ quốc tế - ODA) cho các đơn vị thuộc Bộ khi sử dụng nguồn vốn này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132449&sub=68&top=40