Sau khi đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền ở Thái Lan ngày 25/3 thông báo kế hoạch chuẩn bị sửa đổi bản Hiến pháp ban hành năm 2007, giới phân tích nhận xét rằng những điều khoản mà PPP chủ trương sửa đổi sẽ giúp xóa bỏ những nguy cơ đối với đảng này, đồng thời khôi phục vai trò của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.