Về việc trợ cấp thôi việc

Gốc
Vừa qua Báo Lao Động có một số bài viết về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và Tổng LĐLĐVN cũng có công văn số 1610/TLĐ ngày 16.9.2008 gửi Bộ LĐTBXH. Đến nay, Bộ LĐTBXH đã có công văn số 3496/LĐTBXH-VL nêu ý kiến như sau:

Tin nóng

Tin mới