Ngày 29/9, Bộ VH-TT&DL có văn bản gửi đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của BTC cuộc thi HHVN 2008.