Khi bỏ trốn, Mai đã tìm về Ninh Bình để gặp lại người xưa. Cô Thịnh (vợ Mai) đã chẳng ngần ngại khi chấp nhận để Mai được ở rể. Tuy có vợ đẹp con ngoan, nhà cửa đàng hoàng nhưng không lúc nào anh ta được sống thảnh thơi. Lấy vợ đã nhiều năm nhưng Mai chẳng dám đưa vợ con về ra mắt gia đình.