Về vụ án PMU-18: Đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Việt Tiến

NDĐT - Ngày 28-3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định số 13/VKSTC-V1A đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Việt Tiến trong vụ án PMU-18.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118623&sub=67&top=40