H Spice cho biết ngày mai cậu sẽ cùng một số người bạn sẽ tới Trung tâm Hội nghị quốc gia và hi vọng tìm được cách vào xem những ngôi sao quốc tế biểu diễn.