Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vedan có thể bị đình chỉ hoạt động

Gốc

* Sẽ truy thu 127 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường * Với 12 lỗi vi phạm Vedan cũng chỉ bị phạt hành chính hơn 216 triệu đồng

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/182435