Vegetexco: Lãi vỏn vẹn 1 tỷ dù doanh thu tăng đột biến 3 tháng đầu năm

Gốc
Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Vegetexco tăng doanh thu đột biến và tăng 15% lợi nhuận quý I/2017.

Quý I/2017 ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Theo Báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 1.043% từ 55,46 tỷ lên 634 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng cao hơn của chi phí giá vốn hàng bán dẫn đến sự sụt giảm của lợi nhuận gộp từ 5,86 tỷ xuống chỉ còn 3,75 tỷ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 132 triệu tương ứng hơn 15%, chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Vegetexco: Lãi vỏn vẹn 1 tỷ dù doanh thu tăng đột biến 3 tháng đầu năm - Ảnh 1

Sở hữu nguồn vốn lên tới 4.749 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 15,7% trong cơ cấu nguồn vốn cho thấy Công ty đang chủ yếu sử dụng đòn bẩy tài chính. Nợ phải trả lên tới hơn 4.000 tỷ, hầu hết là dùng nguồn nợ ngắn hạn; trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn chiếm 2.002 tỷ.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn chỉ chiếm chưa tới 1/6 tổng tài sản của doanh nghiệp. Phải thu về vay ngắn hạn gần 3.362 tỷ là khoản mục tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Chỉ số thanh toán nhanh khá thấp ở mức 0,95. Do đó, khả năng hoàn trả, thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty cần phải được xem xét một cách cẩn trọng.

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV được hình thành năm 2003 thông qua sáp nhập 2 tổng công ty lớn là Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Tổng công ty Xuất, nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến (thành lập năm 1954). Tổng công ty có 02 công ty con, 22 công ty liên kết, 04 công ty liên doanh và các đơn vị phụ thuộc.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh xuất, nhập khẩu và tiêu thụ nội địa rau, quả, nông sản, thực phẩm đồ uống; các loại giống rau, hoa, quả nhiệt đới; kinh doanh phân bón, hóa chất, vật tư, bao bì chuyên ngành rau quả,…

Năm 2016 cũng là một năm gặt hái nhiều thành công của Vegetexco. Doanh thu ghi nhận 4.283,4 tỷ đồng (bằng 1.432% so với cùng kỳ 2015 và đạt 600% so với KH 2016); LN sau thuế đạt 33,45 tỷ đồng (bằng 134% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 122% so với KH 2016).

Được biết trong năm 2015, 2 công ty do bầu Hiển làm Chủ tịch là T&T Group và Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nộ i(BSH) đã đăng ký mua tổng cộng 50% cổ phẩn của Vegetexco, trở thành cổ đông chiến lược của Tổng công ty.

Trong năm 2017, Công ty đặt mục tiêu nâng doanh thu lên 4.316 tỷ, LNST 36,8 tỷ; tăng lần lượt 104%, 110% so với năm 2016. Đồng thời, nâng diện tích sản xuất ra từ 1,4 ha lên 1,9 ha. Quý I/2017, Công ty đã hoàn thành 14,7% kế hoạch đề ra.

Tin nóng

Tin mới