Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vẹn nguyên những giá trị của tác phẩm 'Lịch sử nước ta' qua tám thập kỷ

Ngày 1/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học '80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta (1942 - 2022)'.

Thu Mai - Đăng Ninh