Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez cho biết, nước này và Braxin dự kiến trong 3 năm tới sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ USD cho dự án xây dựng liên doanh lọc dầu "Abreu e Lima" tại bang Pernambuco ở miền đông bắc Braxin.